Top

Privacy verklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de websites van Van de Moeshoek meebestelservice, te bereiken via de webadressen www.catcessiores.eu, moeshoek.luondo.nl en webshop.noorseboskatten.net

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

 

Vooraf

Via de webwinkel van Van de Moeshoek meebestelservice worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij hechten waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Ook door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken (door middel van deze privacyverklaring);
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.
Daarnaast kunt een account aanmaken op onze website, om inzicht in uw bestellingen te verkrijgen en uw verlanglijstje bij te houden.
Ook bij het bekijken van onze website op verschillende apparaten zoals een smartphone, een tablet, of een computer, e.d. worden er persoonsgegevens verzameld.

Verder is het mogelijk dat u ons per e-mail benadert met vragen en/of klachten. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen om de vraag of klacht te behandelen.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via Facebook, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw Facebooknaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken (mede afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen of door het aanmaken van een account):

 • naam en voorna(a)m(en);
 • geslacht;
 • (factuur)adres;
 • telefoonnummer;
 • email adres;
 • technische gegevens van de apparatuur die uw gebruikt (bijvoorbeeld van uw smartphone, laptop en/of tablet), zoals IP-adres en de gebruikte software;
 • uw surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van uw bezoek op onze website;
 • betaalgegevens;
 • aankoopgeschiedenis;
 • inloggegevens van uw account.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 • om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op onze website en websites van derden op basis van uw interesses en uw (online) aankoopgeschiedenis;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via Facebook of e-mail;
 • om (op individueel niveau) onze website, assortiment en onze dienstverlening te verbeteren. Dit doen wij op basis van uw voorkeuren en het gebruik van onze website door bezoekers.

Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde een koopovereenkomst om met ons te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal van de Moeshoek meebestelservice mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van uw overeenkomst of kunnen wij u niet goed in staat stellen om aan uw eigen verplichtingen te voldoen (zoals betaling van de aankopen).

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden tot zeven jaar bewaard na het doen van een aankoop ten behoeve van analyse doeleinden en commerciële doeleinden zoals suggesties herhaalaankoop.

Delen van persoonsgegevens met derden

In bepaalde gevallen zullen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor genoemde doeleinden, persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde partijen.

Met betrekking tot een koopovereenkomst betreft dit de naaisters, voor het maken en namens ons verzenden van uw order op maat.
Met betrekking tot uw online aankoop Luondo.nl die onze website host, en indien van toepassing Paypal, voor het verzorgen van betalingen en terugbetalingen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van de Moeshoek Meebestelservice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Van de Moeshoek meebestelservice geeft persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Als u alle functionaliteiten op onze website wilt gebruiken is het nodig dat u onze cookies accepteert. Bij uw eerste bezoek ziet u een balk onderin het scherm waarmee u kunt kiezen om de cookies te accepteren, of uit te schakelen. Dit doet u door één van de betreffende knoppen aan te klikken.

Van de Moeshoek meebestelservice gebruikt technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van de Moeshoek meebestelservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Luondo.nl, waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten.

Verder maakt van de Moeshoek meebestelservice gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer - Protocol) voor de website tijdens het bestelproces en alle contactformulieren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@catcessoires.eu

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@catcessoires.eu.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u en niet door een ander is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Van de Moeshoek Meebestelservice zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Van de Moeshoek Meebestelservice wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Minderjarigen

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@catcessoires.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Contactgegevens:
van de Moeshoek meebestelservice

www.catcessoires.eu

Adorfer Str. 20

49898 Georgsdorf (Duitsland)
info@catcessoires.eu